homemailmapaUlubione

Aktualności » „Podkarpacie stawia na zawodowców”

2012-12-18 15:50:15 · CDS ·

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” (WND-POKL.09.02.00-18-001/12) realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skierowany jest do szkół zawodowych, które dzięki wsparciu w ramach PO KL mają szansę na dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, czy stworzenie efektywnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W projekcie bierze udział 30 organów prowadzących, którym podlega 160 szkół zawodowych. Wartość projektu to ok. 75 mln zł, z czego większość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15 % z wkładu budżetu państwa i organów prowadzących szkół objętych wsparciem. Projekt realizowany jest od maja 2012r. i zakończy się w październiku 2014r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.

 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl)

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl