homemailmapaUlubione

Aktualności » Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie lubaczowskim

2012-01-10 09:53:08 · CDS ·

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuję, iż w roku 2012 kontynuuje realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie proponuje następujące rodzaje szkoleń (do wyboru uczestnika):

  • wikliniarstwo i plecionkarstwo;
  • ABC przedsiębiorczości i ekonomii społecznej;
  • konserwator z uprawnieniami SEP

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w warsztatach kompetencji zawodowych i społecznych. Każdy uczestnik weźmie także udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren powiatu lubaczowskiego. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.pcprlubaczow.pl

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 37-600 Lubaczów tel. 16 632 94 60 www.pcprlubaczow.pl

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl