homemailmapaUlubione

Inne publikacje i raporty

2009-06-18 09:35:42 · CDS ·

 

Pliki do pobrania:

 • Problem kobiet na rynku pracy wynikający z nierówności płci rozpoczyna się już na etapie edukacji. Z danych opublikowanych w raporcie Komisji Europejskiej „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, wynika, że choć więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe (59% absolwentów to kobiety), to wybierane przez nie kierunki kształcenia prowadzą je do sektorów, gdzie wynagrodzenia są relatywnie niskie np. opieka zdrowotna, edukacja. Dodatkowo zajmują w nich mniej odpowiedzialne stanowiska niż mężczyźni.  [Pobierz plik]
 • Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Juliana Zawistowskiego. Opracowanie Instytutu Badań Strukturalnych powstałe na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  [Pobierz plik]
 • Publikacja jest efektem badawczej części projektu Instytutu Rynku Pracy w Lublinie, która pozwoliła na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  [Pobierz plik]
 • Przedmiotem raportu opracowanego przez Instytut Przedsiębiorczostwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest charakterystyka rynku pracy dla wybranych sektorów w województwie podkarpackim, tj. sektora maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, medycznego sektora biotechnologicznego, elektronicznego oraz sektora usług dla biznesu.  [Pobierz plik]
 • Raport opracowany przez KPMG we współpracy z Polska Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest próbą pokazania zjawisk i działań polskich przedsiębiorstw w szerszym ujęciu. Jego przygotowanie zostało poprzedzone obszernym badaniem, w którym uczestniczyło ponad 500 firm.  [Pobierz plik]
 • Rynki pracy na obszarach popegeerowskich  [Pobierz plik]
 • Raport przygotowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz firmę Advisory Group TEST Human Resources składa się z dwóch części: danych statystycznych dotyczących demografii oraz rynku pracy województwa podkarpackiego, przetworzonych danych pochodzących z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z inwestorami, a dotyczących oceny rynku i problemów pojawiających się w kontekście zasobów ludzkich.  [Pobierz plik]
 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wykonanego przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. oraz SMG/KRC POLAND MEDIA S.A.  [Pobierz plik]
 • Podsumowanie raportu Polska 2030 - efektu prac Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Redaktorem naukowym opracowania jest minister Michał Boni.  [Pobierz plik]
 • Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.  [Pobierz plik]
 • W instrukcji znaleźć można informacje jak krok po kroku ubiegać się o dofinansowanie spłaty kredytu mieszkaniowego przez osoby bezrobotne.  [Pobierz plik]
 • Publikacja Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej szeroko opisująca problematykę partnerstwa lokalnego.  [Pobierz plik]
 • Raport z kontroli kształcenia dorosłych na tle potrzeb rynku pracy przeprowadzonej w kwietniu 2009 roku w w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), oraz 40 publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego  [Pobierz plik]
projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl