homemailmapaUlubione

Ważny temat » Korzystniejsze prawo dla zleceniobiorców

2011-07-13 15:24:07 · CDS ·

Trwają prace nad nową ustawą mającą na celu polepszenia warunków dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie. Polskie przepisy odbiegają od unijnych, teraz zleceniodawcy nie będą mieć takiej dowolności w zatrudnieniach.

Zleceniobiorcom będzie przysługiwało prawo do odszkodowania za nierówne traktowanie ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, religię, światopoglądy, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Nie muszą udowadniać, wystarczy że taki zarzut zostanie uprawdopodobniony, ponieważ to pracodawca będzie musiał udowodnić że nie dyskryminował danej osoby.

Swoich praw również będą mogły dochodzić kobiety dyskryminowane w związku z ciążą czy urlopem macierzyńskim.
Wg organizacji pozarządowych i resortu pracy takie rozwiązania mogą być niezgodne z konstytucją, ponieważ wg niej nikt nie powinien być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym z żadnej przyczyny.

 

Źródło: w oparciu o http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/456665,lepsza_ochrona_dla_zleceniobiorcow.html (Lepsza ochrona dla zleceniobiorców, Gazeta Prawna)

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl