homemailmapaUlubione

Aktualności » Miliony dla Podkarpacia

2011-08-08 11:31:02 · CDS ·

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z rezerwy budżetowej na aktywizację bezrobotnych z województwa podkarpackiego przekazało 10 milionów 912 tysięcy złotych.

Uruchomione środki rezerwy są przeznaczone na finansowanie programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe, programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45/50 plus oraz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Pieniądze otrzymały Powiatowe Urzędu Pracy, które wnioskowały o dodatkowe fundusze na realizację programów. Największe środki przyznano urzędom, które wystąpiły o pieniądze na aktywizację bezrobotnych z terenów, które dotknęła ubiegłoroczna powódź. Skorzystały z nich urzędy w Brzozowie (830,8 tys. zł), w Łańcucie (831,3 tys. zł), w Ropczycach (831,8 tys. zł), w Dębicy (1mln 119,4 tys. zł) oraz w Tarnobrzegu (1mln 970 tys. zł).

O pieniądze z rezerwy na aktywizację osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników starały się urzędy z Niska i Stalowej Woli. Ministerstwo po rozpatrzeniu wniosków przyznało dla Niska – 293,2 tys. zł, natomiast dla Stalowej Woli kwotę 1 mln 960 tys. zł.

Na program specjalny – aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, fundusze w wysokości 1 mln. 744,8 tys. zł otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. Urząd aplikował także o środki na aktywizację bezrobotnych w wieku 45/50 plus, na tę formę pomocy Ministerstwo przyznało kwotę 331,1 tys. zł, na realizację tego programu środki w wysokości 1 mln zł otrzymał również Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku.

Programy, na które wnioskowały urzędy powinny zostać zrealizowane do końca tego roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada kolejne przesunięcia w budżecie, dzięki temu na aktywizację bezrobotnych z rezerwy budżetowej trafi ponad 173 miliony zł.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl)

 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl