homemailmapaUlubione

Ciekawostki i psychotesty » Normatywny czas pracy w 2009 roku - czyli ile będziemy pracować w 2009 roku

2009-04-14 14:45:47 · CDS ·

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2009 r. dla typowo stosowanych jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i stanowiących wielokrotność miesiąca. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2009 r. dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.


Z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zdanie drugie o dotychczasowym brzmieniu: „Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt”.
Zmiana art. 130 § 2 K.p. spowodowała ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p. niczym się nie różni, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń, przewidzianą w art. 130 § 1 K.p.


Istniejący nadal dualizm obliczeniowy (art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p.) niepotrzebnie komplikuje sposób obliczeń normatywnego czasu pracy.
Za niezrozumiały należy uznać zabieg ustawodawcy, który – zamiast upraszczać sposób obliczania normatywnego czasu pracy – pozostawia nadal system liczenia bardziej skomplikowany, a w regulacjach szczególnych uchyla uproszczone formuły obliczeniowe.


W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) funkcjonował sposób obliczania normatywnego czasu pracy przewidziany w art. 138 § 3 pkt 1 K.p., ale z dniem 1 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1240) ustawodawca uchylił art. 32h, co spowodowało ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej regulowany jest obecnie art. 130 K.p.


Mimo kolejnych zmian w Kodeksie pracy, nadal utrzymuje się rozwiązania niemające nic wspólnego z prostą formułą obliczeń normatywnego czasu pracy. Ustawodawca, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie podejmuje działań likwidujących zbędne przepisy, niepotrzebnie komplikujące i tak już złożoną problematykę czasu pracy.
Przeciwnie, przeprowadzone dotychczas nowelizacje przepisów o czasie pracy pozostawiają zupełnie niezrozumiałe rozwiązania, np.: normę dobową 7 godzin i 35 minut
w służbie zdrowia, czy też normę 7 godzin i 12 minut w Prawie o szkolnictwie wyższym wynikającą z tygodniowej normy wyliczonej na 36 godzin.


Wskazane rozwiązania świadczą o braku racjonalnych rozwiązań i umiejętności nadążania za potrzebami społecznymi, które wykazują trend w kierunku upraszczania takich regulacji i czynienia ich bardziej zrozumiałymi społecznie.

 

Normatywny roczny czas pracy w 2009 roku, dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

 

Według art. 130 § 1 K.p.

52 tyg. x 40 = 2080
(art. 130 § 1 pkt 1)
1 x 8 = 8
(art. 130 § 1 pkt 2)
= 2088

8 świąt x 8 godz. = 64 godziny
(art. 130 § 2)

2088 – 64 =

2024 godziny

 

Normatywny miesięczny czas pracy w 2009 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

 

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin

Normatywny
czas pracy
w 2009 r.

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin

Normatywny
czas pracy
w 2009 r.

STYCZEŃ
21 dni x 8

168

LIPIEC
23 dni x 8

184

LUTY
20 dni x 8

160

SIERPIEŃ
20 dni x 8

160

MARZEC
22 dni x 8

176

WRZESIEŃ
22 dni x 8

176

KWIECIEŃ
21 dni x 8

168

PAŹDZIERNIK
22 dni x 8

176

MAJ
20 dni x 8

160

LISTOPAD
20 dni x 8

160

CZERWIEC
21 dni x 8

168

GRUDZIEŃ
21 dni x 8

168

Razem roczny normatywny czas pracy
2024 godziny

Normatywny roczny czas pracy w 2009 roku
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

Według art. 138 K.p.

365 dni kalendarzowych

52 niedziele

8 świąt
(art. 130 § 2)

52 dni wolne
(art. 129 § 1)
365 – (52 + 8 + 52) =
253 x 8 godz. = 2024 godz.

52 : 4 = 13 x 3 = 39 x 4 godz. = 156 godz.
(art. 138 § 1 w zw. z § 4 )

2024 godz. + 156 godz.

2180 godzin

 

Normatywny miesięczny czas pracy w 2009 r.
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

 

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny

Normatywny
czas pracy
w 2009 r.

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny

Normatywny
czas pracy
w 2009 r.

STYCZEŃ
21 dni x 8
4 tyg. x 3

168 + 12 godz.
180

LIPIEC
23 dni x 8
4 tyg. x 4

184 + 16 godz.
200

LUTY
20 dni x 8
3 tyg. x 4

160 + 12 godz.
172

SIERPIEŃ
20 dni x 8
3 tyg. x 4

160 + 12 godz.
172

MARZEC
22 dni x 8
4 tyg. x 4

176 + 16 godz.
192

WRZESIEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4

176 + 12 godz.
188

KWIECIEŃ
21 dni x 8
3 tyg. x 4

168 + 12 godz.
180

PAŹDZIERNIK
22 dni x 8

176 + 16 godz.
192

MAJ
20 dni x 8
3 tyg. x 4

160 + 12 godz.
172

LISTOPAD
20 dni x 8
3 tyg. x 4

160 + 12 godz.
172

CZERWIEC
21 dni x 8
3 tyg. x 4

168 + 12 godz.
180

GRUDZIEŃ
21 dni x 8
3 tyg. x 4

168 + 12 godz.
180

Razem roczny normatywny czas pracy:
podstawowy
dodatkowy, maksym. – opłacany 100% dodatkiem
RAZEM

– 2024 godz.
– 156 godz.
– 2180 godz.

 

Źródło: Tadeusz M. Nycz, opublikowane 11.02.2009 pod adresem: http://www.prawo-pracy.pl/normatywny_czas_pracy_w_2009_roku-a-240.html

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl