homemailmapaUlubione

Aktualności » Planuję świadomie, działam z rozmysłem

2012-01-24 15:33:11 · CDS ·

Pod hasłem „Planuję świadomie, działam z rozmysłem” doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu organizują zajęcia informacyjne oraz warsztaty tematyczne dla osób, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej.

Wybór właściwego zawodu, kierunku kształcenia zgodnego z predyspozycjami jest jednym z najważniejszych etapów w karierze zawodowej, dlatego ważne jest, by swoją przyszłość planować świadomie. Aby pomóc młodym ludziom podjąć odpowiednie działania już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej doradcy zawodowi z przemyskiego centrum organizują każdego roku spotkania informacyjne oraz warsztaty tematyczne. Głównym ich celem jest ukierunkowanie młodych ludzi na racjonalne podejmowanie dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych z uwzględnieniem własnego potencjału osobistego oraz obecnych trendów w kontekście wymagań rynku pracy.

Pierwsze, tegoroczne spotkania z młodzieżą odbywają się już w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. W spotkaniach organizowanych na terenie szkoły w dniach od 10 do 20 stycznia br. udział biorą tegoroczni maturzyści.

Z usług centrum mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz te, które stoją przed wyborem ścieżki kariery zawodowej. Wszystkie porady udzielane przez doradców zawodowych są bezpłatnie.

Szkoły zainteresowane zorganizowaniem spotkań grupowych dla dorosłej młodzieży proszone są o kontakt osobisty z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu; ul. Katedralna 5 lub telefoniczny 16 678 22 70.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl)

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl