homemailmapaUlubione

Aktualności » Pozostajesz bez pracy? Zostań uczestnikiem projektu "Adaptacja czy INNkubacja" - nabór potrwa jeszcze kilka dni

2013-02-20 15:51:09 · CDS ·

Projekt „Adaptacja czy INNkubacja” skierowany jest do osób, które zostały zwolnione w ostatnich 6-ciu miesiącach z przyczyn zakładu pracy lub są w okresie wypowiedzenia. W ramach projektu jego uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych lub dotacji w wysokości 40 tys. PLN na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jak się odnaleźć w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, kiedy zaskakuje nas zwolnienie z pracy lub perspektywa jej utraty? Przystosowanie się do niej nie jest łatwe. Tym bardziej należy wykorzystać możliwości wsparcia, proponowane z zewnątrz.


Stalowowolski Inkubator Technologiczny realizuje projekt "Adaptacja czy INNkubacja?", działając
w partnerstwie z rzeszowską firmą INNpuls (lider projektu).
Celem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych na Podkarpaciu, zwalnianych z pracy na skutek realizowanych w firmach procesów adaptacyjnych czy modernizacyjnych. Założenia projektu są jedną z kilku dostępnych na rynku ofert wsparcia dla osób dotkniętych tak częstymi dziś redukcjami zatrudnienia. Skutkiem projektu będzie podjęcie przez takie osoby nowej roli zawodowej - jako pracownika lub samozatrudnionego.


Uczestnicy projektu mogą zdobyć, w ramach tzw. Ścieżki A nowe, poszukiwane kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami. Z kolei występując w roli uczestnika Ścieżki B mogą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskać wsparcie do 40 tys. zł umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


Stalowowolsko - rzeszowski projekt "Adaptacja czy INNkubacja? - program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia" jest realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 POKL i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


- "Dotychczasowy nabór z terenu Stalowej Woli i regionu jest zadowalający. Wymagał współdziałania z nami firm i samych zainteresowanych. Naszym zdaniem - ta współpraca i zainteresowanie ze strony przedsiębiorców mogłyby być lepsze. Stawką jest przecież wsparcie dla wielu osób. Zachęcamy do kontaktu z nami samych zainteresowanych, jesteśmy otwarci na spotkanie z każdym z nich. Nabór zakończymy 25 lutego i jesteśmy bardzo zainteresowani, by w tym projekcie mieszkańcy Stalowej woli i regionu uczestniczyli jak najliczniej. Nasze wyposażenie, niestandardowe nie tylko w skali krajowej (japońskie maszyny obróbcze, wysokiej klasy urządzenia pomiarowe i laboratorium metalograficzne) umożliwia realizację procesów inkubacyjno - adaptacyjnych w ścisłym związku z praktyką, najnowszymi technologiami i potrzebami rynku. Dzięki temu w ramach Ścieżki A projektu będziemy mogli zaoferować kursy zawodowe przy wykorzystaniu naszych maszyn i urządzeń, zaś uczestnikom Ścieżki B będziemy w stanie zaproponować bardzo konkretną działalność gospodarczą podejmowana we współpracy z naszym Inkubatorem" - informuje Piotr Hasny, doradca zarządu ITSTW.

Szczegółowe informacje nt. projektu "Adaptacja czy INNkubacja?" są dostępne na stronach www.itstw.pl oraz www.aci.innpuls.pl
 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl