homemailmapaUlubione

Publikacje w ramach projektów EFS

2009-03-23 12:32:37 · CDS ·

 

Pliki do pobrania:

  • Publikacja „Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka” to efekt rocznej pracy specjalistów łódzkiej firmy HRP i socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacjazostała przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  [Pobierz plik]
  • Raport powstał w ramach projektu  [Pobierz plik]
  • Opracowanie powstało w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich), działania 6.1 (Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie). Przygotowane opracowanie ma charakter raportu z badań, które zostały przeprowadzone w zbiorowości dwóch kategorii bezrobotnych (osób do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych).  [Pobierz plik]
  • Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  [Pobierz plik]
projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl