homemailmapaUlubione

Aktualności » Punkty Konsultacyjne KSU wkrótce z nową ofertą – ruszył konkurs na “Nowe PK KSU”

2011-12-05 12:47:34 · CDS ·

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług już wkrótce znacząco poszerzą swą ofertę dla wszystkich klientów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie konkurs na świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU. Nowe Punkty Konsultacyjne KSU, które zostaną wyłonione w tym konkursie, staną się prawdziwymi centrami rozwoju przedsiębiorczości w regionach.

Konkurs został ogłoszony w poniedziałek 28 listopada, do poniedziałku 12 grudnia można składać wnioski konkursowe – i tu nowość, nie tylko w formie papierowej, ale również za pośrednictwem platformy ePUAP. Ogłoszenie wyników i wyłonienie ok. 60 ośrodków, które od końca stycznia będą świadczyły usługi jako Punkty Konsultacyjne KSU, nastąpi na początku roku 2012.

 

Przy wyborze PK KSU bardzo ważnym aspektem będzie zapewnienie klientom w miarę równomiernego dostępu do usług na terenie całego kraju. Dlatego PARP zakłada, że w jednym województwie powinny działać minimum 3 PK KSU, przy czym maksymalnie jeden Punkt w jednym podregionie. Każdy PK KSU będzie miał obowiązek zapewnienia minimum 2 dyżurów w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

 

Docelowo Punkty obsłużą łącznie 120 tysięcy klientów, z czego aż 60 tysięcy muszą stanowić przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorcy skorzystają w nowych PK z nowego wachlarza usług. PK KSU nadal świadczyły będą usługę informacyjną na temat wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, jak ma to miejsce dziś, dodatkowo jednak przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w trzech nowych obszarach: doradztwo - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, doradztwo - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz „opieka nad klientem” – wsparcie przedsiębiorcy podczas korzystania ze specjalistycznych usług systemu, takich jak audyt technologiczny, pożyczki lub poręczenia.

 

Korzystając z bezpłatnej usługi informacyjnej klienci dowiedzą się wszystkiego o prowadzeniu działalności gospodarczej: administracyjno-prawnych aspektach zakładania, prowadzenia i zawieszania / zamykania działalności, zatrudnianiu cudzoziemców, świadczeniu usług na odległość (w tym usług elektronicznych), prawie ochrony konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystywania technologii informatycznych, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawa zamówień publicznych, bazy CEIDG itd.

 

Doradztwo - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej to jedna z nowych usług, która wejdzie w zakres kompetencji PK KSU. Będzie ona skoncentrowana na aspektach merytorycznych rozpoczynania działalności gospodarczej (aspekty formalno-prawne są przedmiotem usługi informacyjnej). Obejmuje ona: konsultacje profilu planowanej działalności gospodarczej, przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń planowanej działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia i pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji/rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym korzystania z bazy CEIDG. Co ważne, Punkty Konsultacyjne uwzględniały tu będą uwarunkowania regionalne (instrumenty dostępne w gminach czy powiatach), specyfikę planowanej działalności gospodarczej czy poziom wiedzy klienta w poszczególnych obszarach biznesowych.

 

Kolejna nowość to usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym przypadku, Punkty Konsultacyjne KSU po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb biznesowych klienta doradzać będą w czterech podstawowych obszarach działalności firmy: formalno-prawnych obowiązki przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i US, marketing – przygotowanie strategii marketingowej, organizacja i finanse przedsiębiorstwa.

 

Ostatnim nowym elementem będzie usługa informacyjna „opieka nad klientem”, obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu ze specjalistycznego doradztwa (usługi proinnowacyjnej, szkoleniowej, finansowej – pożyczki i poręczenia w ramach funduszy współpracujących z KSU). Punkty Konsultacyjne informować będą o zasadach korzystania z wybranej przez klienta usługi specjalistycznej, jej zakresu, sposobu świadczenia, czasu trwania, zasad finansowania, obowiązków usługodawcy i usługobiorcy, możliwych efektów itp. Pomogą też klientom w umówieniu się z usługodawcą specjalistycznym i będą monitorować dalsze losy klienta w procesie korzystania z tej usługi, kontaktując się z nim i udzielając dodatkowych, potrzebnych informacji.

 

Usługi informacyjne będą całkowicie bezpłatne. Natomiast usługi doradcze nowych PK KSU będą dofinansowane do 90%, czyli koszt klienta wyniesie jedynie maks. 240 zł.

 

Więcej informacji nt. konkursu oraz możliwości skorzystania z usług Punktów Konsultacyjnych KSU dostępnych jest na stronie Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://pokl.parp.gov.pl/index/more/24021 oraz Krajowego Systemu Usług: http://ksu.parp.gov.pl/pl .

 

„Nowe PK” będą realizowane w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Źródło: Informacja otrzymana drogą mailową.

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl