homemailmapaUlubione

Aktualności » Raport z badań sektora usług nierynkowych

2013-01-30 14:47:31 · CDS ·

Podkarpacki sektor usług nierynkowych był tematem najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez konsorcjum: Instytut Badawczy ProPublicum i TNS Polska.

Raport z wynikami badania „Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w 2012 r.” znajduje się na stronie Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (http://porp.wup-rzeszow.pl) w zakładce „Biblioteka raportów”.

W ramach badań ilościowych zrealizowano ponad tysiąc wywiadów kwestionariuszowych z pracodawcami działającymi w sektorze usług nierynkowych oraz ponad dwa tysiące z zatrudnianymi przez nich pracownikami. Badania ilościowe (wywiady pogłębione, grupy focusowe) objęły natomiast przedstawicieli władz regionu oraz ekspertów. Badania przeprowadzono w okresie od sierpnia do listopada 2012 r. Z raportu dowiemy się m.in. jaki jest sektor usług nierynkowych w województwie podkarpackim i jak wpływa na gospodarkę regionu. Znajdziemy tam informacje o specyfice sektora pod kątem zasobów ludzkich i polityki kadrowej, a także kierunkach jego rozwoju.
Najnowsze badania sektora usług nierynkowych zrealizowano w sposób porównywalny do badania sektora usług rynkowych, przeprowadzonego w 2010 roku. Zastosowano analogiczną koncepcję badawczą i wykorzystano – po koniecznej adaptacji uwzględniającej specyfikę usług nierynkowych – narzędzia badawcze używane w badaniu usług rynkowych. Sformułowano także hipotezy badawcze dotyczące oczekiwanych różnic między usługami rynkowymi i nierynkowymi. Pełne wyniki analizy porównawczej usług rynkowych i nierynkowych znajdują się w raporcie porównawczym „Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych i rynkowych”. Raport również dostępny jest na stronie PORP w zakładce „Biblioteka raportów” (http://porp.wup-rzeszow.pl/dokumenty.html).

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracyw  Rzeszowie (ww.wup-rzeszow.pl)

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl