homemailmapaUlubione

Regulamin

Regulamin korzystania z funkcji „Zgłoś chęć skorzystania ze szkolenia, dotacji lub innej usługi”

§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
- Centrum Doradztwa Strategicznego s.c - Centrum Doradztwa Strategicznego s.c D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 biuro 1004, NIP: 679-26-26-711, REGON: 357161620.
- Podkarpacki Portal Pracy Serwis internetowy prowadzony przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. pod aktualnym adresem http://www.praca-podkarpackie.pl oraz każdym, którym Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. go zastąpi.
- Użytkownik – zgodnie z zapisami „Regulaminu konta Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy na Podkarpackim Portalu Pracy” Użytkownik nie posiadający indywidualnego konta na Portalu - autor zgłoszenia dodawanego za pomocą funkcji „Zgłoś chęć skorzystania ze szkolenia, dotacji lub innej usługi”, gromadzonego w Bazie beneficjentów. 

§2
Użytkownik Podkarpackiego Portalu Pracy korzystając z funkcji „Zgłoś chęć skorzystania ze szkolenia, dotacji lub innej usługi” wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) zarówno przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 biuro 1004 jak i zarejestrowane na Portalu Instytucje rynku pracy.
 

§3
Dodanie przez Użytkownika zgłoszenia za pomocą funkcji „Zgłoś chęć skorzystania ze szkolenia, dotacji lub innej usługi” jest bezpłatne.

 

§4
Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie pełnej treści jego zgłoszenia zainteresowanym Instytucjom rynku pracy posiadającym dostęp do Bazy Beneficjentów na zasadach określonych w „Zasadach ogólnych zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv i Bazy beneficjentów Podkarpackiego Portalu Pracy" i przez okres wskazany w zgłoszeniu (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy). Po określonym w zgłoszeniu okresie jego ważności zgłoszenie zostaje usunięte z Bazy beneficjentów.

 

§5
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w zgłoszeniu Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zgłoszenia umieszczonego przez niego w Bazie beneficjentów.

 

§6
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania i usunięcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

§7
Centrum Doradztwa Strategicznego nie odpowiada za niezgodne z „Regulaminem konta Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy na Podkarpackim Portalu Pracy” oraz „Zasadami ogólnymi zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv i Bazy beneficjentów Podkarpackiego Portalu Pracy" korzystanie przez zarejestrowane na Portalu Instytucje Rynku Pracy z danych osobowych podanych przez użytkownika.

 

§8
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje zgłoszenie z Bazy beneficjentów poprzez wpisanie adresu mailowego w polu znajdującym się pod formularzem „Zgłoś chęć skorzystania ze szkolenia, dotacji lub innej usługi”.

 

§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl