homemailmapaUlubione

Aktualności » Szkolenie „Metody i techniki kontrolowania stresu” dla osób bezrobotnych z powiatu jasielskiego

2011-08-22 09:32:21 · CDS ·

24 sierpnia br. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przeprowadzą szkolenie dla grupy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle.

Szkolenie „Metody i techniki kontrolowania stresu” realizowane jest na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, odbędzie się w środę 24 sierpnia br. w siedzibie PUP-u. Przeprowadzone będzie metodą warsztatową. Wezmą w nim udział osoby bezrobotne z Jasła i okolic, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w spotkaniu.

Warsztaty mają pomóc bezrobotnym w radzeniu sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Dodatkowo każdy z uczestników zostanie objęty poradą indywidualną z zakresu doradztwa zawodowego, a zainteresowani uzyskają pomoc psychologiczną. Psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzi badania z zastosowaniem testów, które określą osobowość, temperament i zainteresowania zawodowe bezrobotnych.
Wyniki badań określą predyspozycje i przydatność do pracy w zawodzie wyuczonym, pomogą w ustaleniu mocnych i słabych stron oraz kierunku dalszego rozwoju zawodowego lub przekwalifikowania uczestników szkolenia.
Specjalistom z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle wyniki ułatwią dalszą pracę z osobami uczestniczącymi w zajęciach i pomogą w doborze programów aktywizujących osoby bezrobotne.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w podobnych warsztatach mogą zgłaszać swój udział telefonicznie: 13 43 649 17 lub mailowo: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl.


Szkolenie „Metody i techniki kontrolowania stresu” odbędzie się 20 września br. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27 B.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl