homemailmapaUlubione

Aktualności » Szukasz kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży? Zgłoś się do Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy

2012-06-20 15:31:52 · CDS ·

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP – oddział w Rzeszowie organizuje w dębickim Młodzieżowym Biurze Pracy kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku. Zajęcia realizowane będą w siedzibie jednostki w Dębicy przy ul. Brzegowej 42.

PROGRAM KURSU:

1. Planowanie pracy wychowawczej - 2 godz.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 godz.

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – 3 godz.

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym – 1 godz.

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy – 2 godz.

 

PLANOWANY TERMIN: 7 LIPIEC 2012 (SOBOTA)

KOSZT – 50 ZŁ (DO NEGOCJACJI PRZY LICZEBNIEJSZEJ GRUPIE)

INFORMACJA OGÓLNA:

 • Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.
 • Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku kierując placówką wypoczynku.
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.

DO OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PLACÓWKI WYPOCZYNKU NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Kierowanie placówką wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Opracowanie planu pracy oraz rozkładu dnia placówki wypoczynku i kontrola ich realizacji
 3. Ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom
 4. Kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników
 5. Zapewnienie uczestnikom placówki wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom)
 6. Zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych w placówce wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia
 7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży ora ich stanie zdrowia
 8. Nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego żywienia


KONTAKT I ZAPISY: TEL: 14, 677 61 28 MAIL: mbp.debica@ohp.pl ADRES: DĘBICA, UL. BRZEGOWA 42
 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl