homemailmapaUlubione

Aktualności » Wyniki badania losów absolwentów szkół zawodowych w ujęciu powiatowym

2013-08-02 08:29:02 · CDS ·

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu ubiegłego roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Do szkół i jednostek prowadzących szkoły rozdysponowano wtedy prawie 13 tysięcy ankiet, z których ponad 10 tysięcy zostało wypełnionych i zwróconych do WUP.

Była to pierwsza fala badania. Uczniowie, którzy wyrazili wtedy zgodę na wzięcie udziału w badaniu w rok po ukończeniu szkoły, w tym roku ponownie zostali poddani badaniom. Badania losów absolwentów szkół zawodowych są niezwykle istotne. Ich wyniki mogą służyć wielu podmiotom i instytucjom, ale przede wszystkim osobom młodym, stojącym przed dylematem, jaką szkołę oraz kierunek edukacji wybrać.
Raport „Ze szkoły do pracy” zawiera m.in. takie tematy jak: znajomość rynku pracy, motywy wyboru szkoły i zawodu, plany na przyszłość (plany edukacyjne, zawodowe, migracja), działania prorozwojowe podejmowane przez uczniów (korepetycje, udział w spotkaniach dotyczących przyszłości zawodowej, doświadczenie zarobkowe). W raporcie znajdziemy również wnioski i rekomendacje, posiadające wymiar praktyczny.
Uzupełnieniem raportu głównego są raporty tabelaryczne wykonane osobno dla każdego powiatu. Osoby zainteresowane głębszą analizą danych będą miały możliwość dokonania oceny przestrzennych zróżnicowań prezentowanych wyników badania. Raporty powiatowe dostępne są na stronie Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w zakładce „Biblioteka raportów”. Najprościej do nich dotrzeć wpisując w wyszukiwarce tytuł (lub jego część) raportu głównego: Ze szkoły do pracy. Raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim; data publikacji: 18-06-2013.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem i uzupełnieniami.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy (www.wup-rzeszow.pl)

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl